Share

Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Sarghiol Deal, Judetul Tulcea

Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Sarghiol Deal, Judetul Tulcea

Amplasament: Loc. Sarghiol Deal, Com. Beidaud,
Jud. Tulcea
Patronament: Public
Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE
reactualizare si D.T.A.C., P.Th., D.E.
(proiectant general)
Valoare investitie: 3.210.000 RON