Share

Serviciile Noastre

Serviciile Noastre

Servicii Noastre

Firma noastra va ofera servicii complete de proiectare pentru constructii civile, industriale, agricole si edilitare. Va oferim consultanta inainte de executie, in timpul executie si lucrari de analiza a comportari in timp a constructilor.

Demararea proiectului

Cu noi puteți pune bazele unor proiecte de succes. Indiferent dacă este vorba de o nouă unitate de producție sau de un proiect complicat de dezvoltare imobiliară, echipa noastră de proiectare vă poate acorda suportul necesar, analizând cerințele și oferind soluții optime pentru ca proiectul dumneavoastră să demareze optim și fără probleme.

  • Studii exploratorii
  • Analiza amplasamentului
  • Ridicare topografică
  • Studii geotehnice și de sol
  • Concept/design preliminar
  • Evaluarea solutiilor alternative
  • Stabilirea conceptului de bază
  • Crearea planului de dezvoltare
  • Studii de prefezabilitate și fezabilitate
  • Planșe și modele speciale

Proiectare

Arhitecții și inginerii noștri respectă cerințele clientului și dezvoltă cel mai potrivit proiect. Odată
ce proiectul este finalizat, echipele noastre de proiectare și construcție lucrează împreună pentru
a asigura progresul optim al acestuia.

  • Premise și aprobări
  • Premise și aprobări
  • Dezvoltarea proiectului
  • Pregătirea graficului de lucru, al cantitătilor și costurilor
  • Managementul proiectării
  • Pregătirea proiectării
  • Managementul resurselor
  • Monitorizarea și coordonarea proiectării

Management

Activitățile de management sunt necesare în fiecare proiect. Serviciile noastre de proiectare încorporează întregul proces de gestionare a unui proiect de construcție în toate etapele sale, de la cererea inițială până la finalizare.
Managementul proiectului poate include:
• Dezvoltarea, analiza și revizuirea domeniului
• Stabilirea de seturi de procese și proceduri
• Elaborarea planului de comunicare a proiectului
• Planificarea proiectului
• Costul proiectului și controlul bugetului
• Controlul calității proiectului
• Managementul riscurilor aferente proiectelor
• Managementul achizițiilor
• Administrarea și gestionarea contractelor cu contractori și furnizori
• Evaluarea indicatorilor de performanță cheie ai proiectului
• Sprijin pentru acceptarea proiectelor

Lucrari existente

• Schimbarea lucrărilor existente
Servicii legate de modificarea și repararea lucrărilor existente. Acestea pot fi destul de extinse,
mai ales atunci când este necesară integrarea de noi lucrări în cadrul celor existente.
• Verificarea infrastructurii
Efectuarea de inspecții, pregătirea rapoartelor sau acordarea de consiliere generală cu privire la
starea instalațiilor.
• Schite pentru scopuri speciale
Pregătirea schițelor/planurilor pentru leasing sau alte scopuri speciale.
• Examinarea avariilor
Investigarea disfuncționalităților în execuția lucrărilor, a avariilor instalațiilor sau echipamentelor
și administrarea lucrărilor exploratorii executate de contractori sau specialiști.
• Consultantă în privinta lucrărilor existente
Investigarea și acordarea consultanței privind lucrările existente.
• Lucrări de reparatii și reabilitare
Preluarea informațiilor de pe teren, pregătirea specificațiilor și / sau a programelor pentru lucrările de reparații și reabilitare și verificarea modului de execuție a acestora.
• Expertize structurale
Constatarea apariției în părțile esențiale ale unei clădiri a unor defecte structurale care ar putea
afecta semnificativ viața și valoarea acesteia.