Share

“DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII, A SERVICIILOR DE BAZA PENTRU POPULATIE SI PUNEREA IN VALOARE A M OSTENIRII CULTURALE IN COMUNA SLAVA CERCHEZA”

“DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII, A SERVICIILOR DE BAZA PENTRU
POPULATIE SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII CULTURALE IN COMUNA SLAVA
CERCHEZA”
I.Obiect 1 – Imbunatatire strazi prin asfaltare
II.Obiect 2 – Sistem de canalizare si statie de epurare
II.Obiect 3 – Suplimentare sursa apa
IV.Obiect 4 – Construire, infiintare after-school

Amplasament: Com. Slava Cercheza, Jud. Tulcea
Patronament: Public
Faza de proiectare: D.T.A.C., P.Th., D.E.
(proiectant general)
Valoare investitie: 11.830.000 RON