Share

Alimentare cu apa Loc. Carligu Mic, Carligu Mare, Vacareasca, Casota si Corbu, Com. Glodeanu Silistea, Jud. Buzau

Alimentare cu apa Loc. Carligu Mic, Carligu Mare, Vacareasca, Casota si Corbu, Com. Glodeanu Silistea, Jud. Buzau

Amplasament: : Com. C.A. Glodeanu Silistea,
Jud. Buzau
Patronament: Public
Faza de proiectare: D.T.A.C., P.Th., D.E.
(proiectant general)
Valoare investitie: 4.780.000 RON