Share

“Dezvoltarea infrastructurii prin reabilitare si modernizare strazi, canaliza – re in sistem centralizat si statie de tratare ape uzate, reablitare, modernizare si dotari camin cultural si centrul de asistenta dupa programul scolar, in Com. Ceamurlia de Jos, Jud. Tulcea”

“Dezvoltarea infrastructurii prin
reabilitare si modernizare strazi, canalizare in sistem centralizat si statie de tratare ape uzate, reablitare,
modernizare si dotari camin cultural si centrul de asistenta dupa programul scolar, in Com. Ceamurlia de Jos,
Jud. Tulcea”
I. Obiect 1 – Reabilitare si modernizare strazi
II. Obiect 2 – Canalizare in sistem centralizat si statie de tratare ape uzate
III. Obiect 3 – Reabilitare, modernizare si dotari camin cultural
IV. Obiect 4 – Centru de asistenta dupa programul scolar

Amplasament: Com. Ceamurlia de Jos Jud. Tulcea
Patronament: Public
Faza de proiectare: D.T.A.C., P.Th., D.E.
(proiectant general)
Valoare investitie: 10.550.002 RON