Share

Proiectare

Proiectare

Proiectare

Arhitecții și inginerii noștri respectă cerințele clientului și dezvoltă cel mai potrivit proiect. Odată
ce proiectul este finalizat, echipele noastre de proiectare și construcție lucrează împreună pentru
a asigura progresul optim al acestuia.

  • Premise și aprobări
  • Premise și aprobări
  • Dezvoltarea proiectului
  • Pregătirea graficului de lucru, al cantitătilor și costurilor
  • Managementul proiectării
  • Pregătirea proiectării
  • Managementul resurselor
  • Monitorizarea și coordonarea proiectării

Share post: