Share

Acreditarile noastre

Acreditarile noastre

Autorizatie ANRE instalatii de gaze
Conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificarile si completarile ulterioare in baza atestatului eliberat de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei (ANRE) societatea detine autorizatie pentru urmatoarele servicii:
-Autorizatie destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, a sistemelor de distribufie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitati de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune, tip PDSB
-Autorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune, tip PDIB

Licenta de functionare MAI, IGPR
Conform 333/2003, art. 31, în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii (SRI), societatea detine licenta de functionare pentru urmatoarele servicii: Proiectare a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

Certificat de atestare MADR, ANIF
In conformitate cu prevederile art. 74 lit. d) din Legea îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, in baza Ordinului MAPDR nr. 182/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice, societatea detine certificat de atestare eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru urmatoarele servicii:
-elaborarea de proiecte si alte documentatii tehnico-economice;
-Îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă de interes local,
-Amenajări de irigații
-Amenajări de desecare și de drenaj
-Lucrări de combatere a eroziunii solului și de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări

Atestat ANRE instalatii electrice
Conform Ordinului presedintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si precum si in orice alta reglementare aplicabila aprobata de ANRE societatea detine, in baza atestatului eliberat de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei (ANRE) societatea detine atestat pentru urmatoarele servicii:
– Atestat de tip B pentru ”proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominata de 0,4 kV

Licenta de functionare MAI, IGSU
In baza Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 1490/2004, cu modificarile ulterioare, a Hotararii Guvemului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea detine licenta de functionare pentru urmatoarele servicii:
– Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
– Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
– Proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat

The world isn’t the only place searching for someone to assist you complete your paper. It’s a typical issue. There is a chance that you’re not a great writer or you don’t have patience i need help writing my essay required to finish your assignment. So, you must choose a writer who will complete the job well and also meet the deadline. It is possible to find numerous such services on the internet. If you are in need of a custom essay paper, you should not hesitate to look for their services. You can also have them proofread the document to verify that it’s not plagiarism before you submit it to your instructor.

Leave A Comment

Your email is safe with us.